Φροντιστήριο που εξειδικεύεται μόνο στα Ισπανικά.

Φροντιστήριο που εξειδικεύεται μόνο στα Ισπανικά.

Φροντιστήριο που εξειδικεύεται μόνο στα Ισπανικά. Η καθηγήτριες δεν στηρίζονται μόνο στα βιβλία αλλά μας καθοδηγούν και μέσα από ταινίες, βιβλία, τραγούδια, κτλ, να μαθαίνουμε την γλώσσα περισσότερο βιωματικά.