Υπεύθυνη και στοχευόμενη δουλειά

Υπεύθυνη και στοχευόμενη δουλειά

Γίνεται υπεύθυνη δουλειά και στοχευόμενη. Όλες οι καθηγήτριες έχουν υπομονή, φιλική σχέση με τους μαθητές και είναι μεταδοτικές!