Ζεστό, φιλικό κλίμα, αμεσότητα μεταξύ καθηγητριών και μαθητών

Ζεστό, φιλικό κλίμα, αμεσότητα μεταξύ καθηγητριών και μαθητών

Ζεστό, φιλικό κλίμα, αμεσότητα μεταξύ καθηγητριών και μαθητών. Σφαιρική αντίληψη της γνώσης. Επικοινωνιακοί, προσιτοί καθηγητές, κατανοούν πολύ καλά τις απορίες των μαθητών και επιμένουν στην επίλυση τους.