Είμαι πολύ ευχαριστημένη

Είμαι πολύ ευχαριστημένη

Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Καλύψαμε πολύ υλικό, μάθαμε πολλά πράγματα με ενδιαφέρον τρόπο. Ο τρόπος που γίνεται το μάθημα σε βοηθά να μάθεις τη γλώσσα, έτσι ώστε να μπορείς να τη χρησιμοποιείς και όχι μηχανικά.