Διδάσκει αποκλειστικά Ισπανικά.

Διδάσκει αποκλειστικά Ισπανικά.

Διδάσκει αποκλειστικά Ισπανικά. Είναι οργανωμένο. Τους καθηγητές τους ενδιαφέρει οι μαθητές να μαθαίνουν και να βελτιώνονται.