Φορείς Ισπανικών Πτυχίων

Δύο είναι οι φορείς στην Ελλάδα που διοργανώνουν εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας:
 -Το Instituto Cervantes της Ισπανίας.
 -Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.
Το φροντιστήριο μας προσφέρει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να πετύχετε στις εξετάσεις των παραπάνω φορέων και αναλαμβάνει να πραγματοποιεί τις ομαδικές εγγραφές των σπουδαστών του κάθε χρόνο στις δύο εξεταστικές περιόδους: Μάιο και Νοέμβριο.

Διπλώματα Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας DELE του Instituto Cervantes

Τα Διπλώματα Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας DELE είναι οι μοναδικοί αναγνωρισμένοι διεθνώς επίσημοι τίτλοι που χορηγεί το Instituto Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας.

Η συντομογραφία DELE σημαίνει Δίπλωμα Ισπανικής ως Ξένη Γλώσσα (Diploma de español como lengua extranjera).

Υπάρχουν διάφορες εξετάσεις DELE, ανάλογα με το επίπεδο σας στα Ισπανικά:

Diploma DELE A1Diploma DELE B1Diploma DELE C1
Diploma DELE A2Diploma DELE B2Diploma DELE C2

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διπλώματα DELE του Instituto Cervantes, μπορείτε να μπείτε στην σελίδα του Instituto Cervantes στην Αθήνα (σελίδα στα Ελληνικά).
Cervantes

Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ) του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας.

Το σύστημα εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), παρόλο ότι απευθύνεται σε ελληνόφωνα άτομα (επομένως θα προσφέρεται μόνο στην Ελλάδα και, ενδεχόμενα, στην Κύπρο), έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό και υιοθετεί τις αρχές που τίθενται από το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ).

Τα πτυχία είναι τα εξής:

Κ.Π.Γ Α1+Α2Κ.Π.Γ Β1+Β2Κ.Π.Γ Γ1+Γ2

Περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα πτυχία στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας:
www.minedu.gov.gr
rcel2.enl.uoa.gr
kpg.auth.gr