Οι καθηγητές

Η ομάδα του Muy Bien

Στο Muy bien δουλεύουμε μία ομάδα από Φιλόλογους καθηγητές, εξειδικευμένους στην διδασκαλία των Ισπανικών ως Ξένη Γλώσσα.

Καθηγητές άρτια καταρτισμένοι και με μεγάλη εμπειρία διδασκαλίας στην Ελλάδα.

Εκτός από καθηγητές, είμαστε και εξεταστές στις εξετάσεις DELE του Instituto Cervantes και στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ) του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας.

Ο κόσμος της εκπαίδευσης εξελίσσεται διαρκώς, για αυτό η κατάρτιση και η συνεχής επιμόρφωση των καθηγητών μας αποτελεί ουσιώδη στοιχείο του φροντιστηρίου μας. Όλοι οι καθηγητές παρακολουθούμε σεμινάρια επιμόρφωσης και κατάρτισης της Διδακτικής των Ισπανικών.

Καθηγητές δυναμικοί, επικοινωνιακοί, μεταδοτικοί, οργανωμένοι, που αγαπάμε την διδασκαλία και με ευχάριστο τρόπο φέρνουμε την Ισπανική γλώσσα και πολιτισμό στα μαθήματα μας για να πετύχουμε το καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.