Γιατί τα Ισπανικά

Γιατί…

  • Η Ισπανική Γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα 21 χωρών.
  • Πάνω από 472 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο έχουν τα Ισπανικά ως μητρική γλώσσα.
  • Πάνω από 21 εκατομμύρια μαθητές σπουδάζουν Ισπανικά ως ξένη γλώσσα στον κόσμο.
  • Οι χρήστες της Ισπανικής Γλώσσας στον κόσμο φτάνουν στα 567 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το 7,8% του παγκοσμίου πληθυσμού.
  • Τα Ισπανικά είναι η δεύτερη γλώσσα πιο σημαντική σε διεθνή επίπεδο, μετά από τα Αγγλικά.
  • Είναι η Τρίτη γλώσσα σε χρήστες στο διαδίκτυο. Η χρήση της έχει αυξηθεί το 1123% από το 2000 έως το 2013.
  • Είναι η δεύτερη γλώσσα στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Twitter και στο Wikipedia.

Πηγή: Informe 2016. Instituto Cervantes.